Gartnertjenester

Vår skjøtselsavdeling tilbyr gartnertjenester til private, borettslag/sameier, næringslivet og det offentlige. Vi vedlikeholder og utvikler både små og store uteområder.
Vi lager skjøtselsplaner for ditt utenomhus arealer tilpasset ditt behov.

Vi utfører blant annet

Plen og gressareal:                                  

 • Såing
 • Legging av ferdigplen
 • Ugressbekjempelse

Vedlikehold av grøntanlegg:

 • Plenklipp
 • Hekklipp
 • Beskjæring
 • Legging av duk og bark
 • Planting og oppjustering av plantearealer
 • Beplanting
 • Fjerning av løv

Planting/vegetasjon:

 • Trær
 • Sommerblomster
 • Busker
 • Planter
 • Sommerblomster
 • Stauder
 • Løk

Trefelling og skogtjenester:
Vi utfører alt fra mindre trefellingsoppdrag til store og kompliserte oppdrag med mobilkrane.

 • konsulentjenester innen skog
 • Vi er rådgivende innen planting, ungskogpleie, tynning, hogst og videreforedling.

Rydding og beskjæring:

 • Skogsveier
 • Offentlige veier
 • Turstier
 • Lavspentlinjer
 • Flishogging
 • Kløyving av store dimensjoner

Graving:

 • Overflatevann/drenering
 • Masseutskifting
 • Planering
 • Drenering rundt hus/bygg
 • Transport

Steinarbeid:

 • Gråsteinmur/natursteinmur
 • Bruddskifer
 • Tråkkheller
 • Belegningstein
 • Brostein
 • Trapper
 • Kant stein
 • Forblending

Vei:

 • Vedlikehold av grusveier og grøfterensk.
 • Vedlikehold og opparbeiding av mindre skogsveier

Asbjørnsen Hage og Anlegg Østre Hopsveien 17 - 5232 Paradis Tlf: 93 24 41 93 - Fax: 55 91 15 92
Lager: Kokstaddalen 43 - 5227 Kokstad Tlf: 93 24 41 93

Copyright © 2015. All Rights Reserved.